Rukoilevaiset Herännäisjuhlat Kirjat Eurajoen kristillinen opisto
Etusivu Seurat ja seurapuhujat Keskustelupalsta Hakemistot ja yhteystiedot

Onnittelemme 200-vuotiasta Suomen Pipliaseuraa

kirja: ”Kertoelmia Pyhästä Raamatusta Pipliassa tavattavilla sanoilla. Koulujen, mutta varsinkin niiden tarpeeksi, joilla ei ole aikaa eikä tilaa Raamattua laajuudessansa lukea”

Tekijän nimi on A. J. Enattingius, Toisesta ruotsalaisesta painoksesta Suomeksi toimitti Aaprah. Engblom, Turussa 1853, Suomalaisen Bibliaseuran kirjapainossa. Painoluvan on antanut Åbo Domkapitel, den 2 Juli 1851, E. A. G. Rindell.

Tässä kirjassa on yli 300 sivua ja se on todellinen Raamatun tietopaketti, joka sisältää myös paikannimien luettelon ja selitysosan.

Meillä on myös Uusia Testamentteja, joissa mainitaan kustantajaksi Englannin ja ulkomaan Pipliaseura. Painopaikkana on sekä Helsinki, Turku että Tukholma.

Muutamia esimerkkejä:

Jeesus opettaa temppelissä 12-vuotiaana Luukas 2: 40 - 52 sivu 93
Johannes kastaa Jordanissa Matt. 3: 1-12, Mark. 1: 2-8, Luuk. 3: 1-18 sivu 93
Jeesus kastetaan Matt. 3: 13-17, Mark. 1: 9-11, Luuk. 3: 21-23 sivu 95
Jeesuksen 1. ihmetyö Kaanaan häissä Joh. 2: 1 - 11 sivu 99
Jeesuksen kanssapuhe Nikodeemuksen k. Joh. 3:1 - 21 sivu 100
Jeesus parantaa sairaita Matt. 4: 3 - 17, Mark. 1: 14-39, Luuk. 4: 31-41 sivu 107
Suuri kalansaalis ym. Matt. 4: 18-24, Mark. 1: 40-45, Luuk. 5: 1-16 sivu 109
Jeesuksen Vuorisaarnan alku Matt. 5: 1-48, Luuk. 6: 20-36 sivu 113
Jeesus neuvoo muutamia, jotka ... Matt. 8: 18-34, Mark. 4: 35-41, 5: 1-20, Luuk. 8: 22-39, 9:57-62 sivu 125
Jeesuksen ylösnouseminen Matt. 28: 1-15, Mark. 16: 1 - 11, Luuk. 24: 1-12, Joh. 20: 1-18 sivu 251

Tästä pääset takaisin Suomen rukoilevaisen kansan yhdistyksen aloitussivulle