Herännäisjuhlat Kirjat Eurajoen kristillinen opisto
Seurat ja seurapuhujat Keskustelupalsta Hakemistot ja yhteystiedot

Scriver siteeraa Arndtia

Scriver on valinnut sanojensa vakuudeksi tärkeitä jakeita Matteuksen ja Luukkaan evankeliumeista. Lainaus alkaa sivulta 8:

Etsikää ensin Jumalan valtakuntaa (Matt. 6:33). Etsikää ennen kaikkea ja yli kaiken Jumalan valtakuntaa niin kuin kauppias, joka etsii kalliita helmiä (Matt: 13:45), ja niin kuin nainen etsii visusti sytytetyin lampuin kadonnutta rahaansa (Luuk. 15:8) …

… Anokaa, - etsikää, - kolkuttakaa (Matt. 7:7)

”Kilvoitelkaa päästäksenne sisälle ahtaasta ovesta (Luuk. 13:24), joka vie elämään” (Matt. 7:14). Kreikkalaisella sanalla: taistella (agoonidsomai) on tässä suuri paino ja se merkitsee: taistelkaa niin kuin tapaavat tehdä ne, jotka ovat hengenvaarassa. Taistelkaa niin kuin riippuisi siitä elämä tai kuolema. Nähkää paljon vaivaa.  … (1 Tim. 6: 11 – 12). Ahkeroikaa pelolla ja vavistuksella, että pelastuisitte (Fil. 2:12).

 

Sivulla 42 Scriver varoittaa: ”Älkää käyttäkö myös verukkeena luonnettanne ja sitä, että teidän luonteenne on taipuvaisempi tähän tai tuohon syntiin. Myös tässä kohden pätee: Missä synti on suureksi tullut, siinä armo on tullut ylenpalttiseksi (Room.5:20).”

 

Suuret lupaukset jatkuvat sivuilla 43 ja 44: ”Älkää myöskään pitäkö virheitänne ja syntejänne vähäpätöisinä, vaan ajatelkaa, ettei sellaisella luonnolla päästä taivaaseen, ellei Jeesus Kristus saa sitä muuttaa ja uudistaa. Te tulette pian kokemaan, että me voimme Kristuksessa kaikki ja olemme hänessä, ei vain luontomme ja taipumustemme, vaan myöskin maailman, sielunvihollisen, kuoleman ja kadotuksen valtiaita.”

 

Sivulta 108 Scriver siteeraa Arndtia:

 

Antakaa auttaa ja neuvoa itseänne. Kuunnelkaa tällä kertaa minua niin kuin sairaat lääkäriä. Hänen puhettaan sairauden synnytä ja laadusta ja keinoista, terveys voidaan vielä saavuttaa. He eivät ainoastaan kuuntele, vaan myös ryhtyvät heti toimeen. Tarttukaa Jumalan nimessä, rakkaimpani, edellä esitettyihin keinoihin. Antakaa tässä ylen tärkeässä asiassa vallita sydämellisen vakavuuden, niin ei Korkein kiellä teiltä armoansa ja siunaustansa.

 

Vielä eräs asia. Me puhumme myös lyhyesti niille hurskaille, jotka tähän saakka ovat nähneet runsaasti vaivaa saavuttaakseen totisen jumaluuden ja käyttäneet edellä olevia ehdotuksia hyväkseen, mutta jotka eivät kuitenkaan omasta mielestään ole tähän saakka ollenkaan edistyneet ja sen vuoksi ovat käyneet aroiksi. Tässä on huomattava, miten pyhä apostoli vaatii Timoteukseltaan: Harjoita itseäsi jumalisuuteen. Ken vielä harjoittelee, ei siltä voida vaatia täydellisyyttä. Kirjoittamaan opettelevalta lapselta ei vaadita, että hän muutaman päivän kuluttua ja käytyään läpi ehkä vain yhden mallivihkon, jo osaisi kirjoitta taitavasti ja kauniisti. Silloin tyydytään siihen, että hän harjoittelee ahkerasti ja osoittaa hyvää halua. Niin menettelee Jumalakin lapsiinsa nähden. Jospa me saarnaajat voisimme saattaa aluksi kuulijamme siihen, että he kaikki perin vakavasti haluaisivat palvella Jumalaa ja osoittautua jumalisuuden harjoituksessa ahkeriksi ja innokkaiksi!

 

Lähde: Christian Scriver: Kilvoituksen helteessä

”Sielun aarteen” III osan 3. saarna

Uudelleen suomentanut Paavo Malmivaara

Herättäjä-yhdistys, Lapua

Vaasa 1956, Vaasan kirjapaino

Tästä pääset takaisin Suomen rukoilevaisen kansan yhdistyksen aloitussivulle